Türk Vatandaşlığının Kazanılması Halleri

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ BU HUSUSTAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GÜNCEL GELİŞMELER

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi vatandaşlığı ''kişi ile bir devlet arasındaki hukuksal bağ anlamına gelir, kişinin etnik kökenini göstermez'' şeklinde tanımlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da Türk Vatandaşlığını aynı Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekilde sadece bir hukuki bağ olarak kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün anayasalarında Türk vatandaşlığı sadece hukuki bir bağ olarak kabul edilerek Türk Vatandaşlığı kavramında her türlü ırk, dil, din, mezhep gibi ayırıcı unsurlar reddedilmiştir.

Yetkili makam kararı ile sonradan vatandaşlık kazanan kişilerin vatandaşlığını  kazandıkları topluma intibakları, o toplumun kültürüne ve sosyal yapısına uyumu ise daha da karmaşık ve üzerine düşünülmesi gereken husustur. Her devlet, kendi vatandaşlığına geçmek için talepte bulunan yabancıları vatandaşlığına kabul etmek için vatandaşlık kanunlarına birtakım şartlar koyar. Bu şartların bir kısmının konuluş amacı kişinin vatandaşlığa geçmek istediği devleti oluşturan toplumla uyumunu sağlamaktır.

5901 sayılı ve 29.05.2009 tarihli, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Türk Vatandaşlık Kanunu'nda  Türk vatandaşlığının kazanılması halleri düzenlenmiş olup Türk Vatandaşlığı genel olarak  doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.

Doğumla kazanılan Vatandaşlık ilgili kanunun 6,7 ve 8. Maddelerinde düzenlenmiştir.

Soy bağı

MADDE 7 – (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

(3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

Doğum yeri

MADDE 8 – (1) Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir  ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

(2) Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır.

Sonradan Kazanılan Vatandaşlık ise ilgili kanunun 9 - 22 Maddelerinde düzenlenmiştir.

Madde 9 uyarınca ''Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat

edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.''

Yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığı'nın kazanılması ve Bu Husustaki Mevzuat Değişikliği

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. Maddesi, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişikliğe uğramış ve 18/09/2018’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili değişiklik uyarınca Türk Vatandaşlığına başvuru sürecindeki zaruri şartlar kısmen hafiflemiştir. Bahsi geçen değişiklik uyarınca; en az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı, usulüne uygun olarak, tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyularak satın alan ve bu şekilde satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen her yabancı gerçek kişi Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığına başvuru gerçekleştirir ve başvurusu onaylanırsa, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığına hak kazanabilir.

Sonuç olarak anılan değişiklik uyarınca yabancı uyruklu kişilerin kanunda belirtilen şartları sağlamak şartıyla Türkiye'de 250.000 dolar değerinde taşınmaz almaları vatandaşlık hakkı kazanmaları için yeterli olacaktır.

Not: Bu yazıda yer alan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Vatandaşlık başvurusuna  ilişkin resmi işlemler yerine getirilirken mutlaka bir avukattan profesyonel yardım talep etmelidir.