Faaliyet Alanlarımız

Trafik Kazası Tazminatı

Sakatlık Tazminatı

Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında haksız fiil nedeniyle kişinin beden gücünde kayıp meydana gelebilir. Bu durumda kişilerin sürekli sakatlık ned

Ölüm Tazminatı (Destekten Yoksun Kalma)

Destekten yoksun kalma tazminatı trafik kazası sonucu vefat eden kişinin, sağlığında destek olduğu bireylere ödenen maddi tazminat türüdür. Destekten yo

Koltuk Sigortası Tazminatı

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolculuğun başlangıcından bitişine kadar, otobüsün içinde veya dışında, otobüs

Bakıcı Gideri Tazminatı

Trafik kazası sonucu yaralanan kişi iş göremediği için tutmak zorunda kaldığı hasta bakıcı veya yardımcı için olan giderleri de sigortadan talep edebi

Araç Değer Kaybı

Trafik kazaları sonucunda zarar gören aracın, tamir edilip eski haline getirilmiş olsa dahi, TRAMER kayıtlarında herkes tarafından yapılabilen sorgulamayla aracın hasa

İş Kazası Tazminatı

İş Kazası Tazminatı

İş kazası tazminat davası; bir işveren nezdinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması halinde kendisine veya ölümü halinde yakı

Diğer Tazminat Alanlarımız

Tıbbi Hata - Yanlış Tedavi Tazminatı

Tıbbi hata (Malpraktis ) hastane , doktor ,sağlık çalışanlarının  yanlış sağlık  uygulamalarıdır.Kısacası halk arasında bilinen adıyla doktor hata

Askeri Kaza Tazminatı

KİMLER ASKERİ KAZA TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNABİLİR? Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karş

Terör Mağdurları Tazminatı

Ortak bir tanımı olmamakla birlikte, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde de tanımlandığı üzere terör; “cebir ve şidd

Ayıplı Mal Tazminatı

Ayıplı bir mal bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya malın zarar görmesine neden olmuşsa imalatçı- üretici doğan zararları, kusur şartı

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Bir ülkede yabancı durumunda olan kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları hakları konu eden bir hukuk dalıdır. Yabancılar

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, toplumun temelini ve düzenini bozan, suç adı verilen, düzeni bozucu insan davranışlarına uygulanacak hukuk kurallarının bütü

İcra-İflas Hukuku

Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak içi