Sakatlık Tazminatı

Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında haksız fiil nedeniyle kişinin beden gücünde kayıp meydana gelebilir. Bu durumda kişilerin sürekli sakatlık nedeniyle tazminat talep edebileceklerini belirtmiştik. Bu tazminat zarara kusuru ile sebep olan kişiden veya varsa sigorta şirketinden talep edilebilecektir.

Meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan kişinin kendisi, işgücü kaybı sonucu ortaya çıkan maddi zararları ile yaşadığı elem, üzüntü, keder sonucu ortaya çıkan manevi zararların karşılanmasını isteyebilir. Yaralanan kişinin yakınları ise ağır bedensel yaralanmalarda ve uzuv kaybı yaşanmasında manevi zararlarının giderilmesini isteyebilirler.

Maddi istek kalemleri şunlardır:

• Kalıcı sakatlık sonucu işgücü kaybı zararları, kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

• Geçici iş göremezlik durumunda meydana gelen kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyulması nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı da dâhil olmak üzere meydana gelen zararların tazmini talep edilebilir.

• Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol yeme – içme – barınma giderlerinin tazmini de talep edilebilir. Sürekli Sakatlık - İş Göremezlik Tazminatını Kimler Talep Edebilir ?

Araç içindeki yolcu konumundaki kişinin yaralanması durumunda yolcu konumundaki yaralanan kişinin tazminat talep etme hakkı vardır. Kusurlu araç sürücüsünün yaralanması durumunda araç sürücüsü kusur kendisinde olduğundan herhangi bir talep hakkı yoktur.

Kusurlu olmayan araç sürücüsünün yaralanması halinde veya %75-%50-%25 gibi oranlarda kusuru bulunsa bile kusur oranına göre kısmi kusurlu olan araç sürücüsü ile her iki araçtaki yolcu durumunda olan kişiler zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında tazminat talep etme hakları vardır.

Trafik kazası sonrasında araç çarpması sonucu yaralanan yaya; hiç kusurlu değilse tazminatın tamamını veya %75-%50-%25 gibi oranlarda kusuru bulunsa bile kusur oranına göre zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında tazminat talep etme hakları vardır.